Jak pro nás dopadly komunální volby 2018

Před tím, než jsme se mohli vůbec zúčastnit komunálních voleb v Hrabové, museli jsme, jako sdružení nezávislých kandidátů, získat podporu hrabovských voličů. Podporu v podobě podpisů voličů pod petici, v celkovém počtu 7% ze všech občanů z Hrabové. Což činilo konkrétně 271 podpisů. V krátké době jsme získali 355 podpisů a mohli se zúčastnit voleb.

V samotných volbách ve dnech 5.10. – 6.10.2019 nás hlasy voličů vynesly na nečekané druhé místo se ziskem 20,49% procent hlasů. První ODS měla 26,70% a třetí se umístila koalice Změna pro lidi a Ostravaka se ziskem 14,53. Do zastupitelstva se nakonec dostalo všech osm kandidujících stran, ODS s 5 mandáty, my s 3 mándáty, koalice Změny a Ostravaka získala 2 mandáty a všechny ostatní strany po jednom mandátu. Kompletní výsledky můžete nalézt na serveru volby.cz

Námi navrhnutým pořadím kandidátů preferenční hlasy voličů zamíchaly a do zastupitelstva tedy vstoupili kromě leadera kandidátky Jiřího Skalského vstoupili nečekaně z nižších příček i Ing. Radomír Orkáč, který obdržel od voličů z Hrabovanů nejvíce hlasů (kandidoval na 5. místě, skončil na 1. místě) a Milan Slíva (který kandidoval ze 4. místa a skončil na místě 3.).

Po volbách nastaly složitá povolební vyjednávání, z nichž vyšla nová koalice ODS, Hrabované a koalice Změna+Ostravak. V pětičlenné radě našeho městského obvodu zasedli 2 zastupitelé ODS (Trávníček, Dolejška), 2 zastupitelé Hrabovanů (Skalský a Orkáč, zde jsme respektovali vůli voličů tak, jak byly získany mandáty) a jeden zástupce koalice Změna+Ostravak (Kopitzová). Starostou se stal Igor Trávníček a místostarostkou Vladislava Kopitzová.

Jiří Skalský se kromě radního stal ještě předsedou komise výstavby, dopravy a ekologie a Milan Slíva se pak stal členem kontrolního výboru, po jeho rozšíření v polovině roku 2019.

Milan Slíva

NAŠI KANDIDÁTI

1. Ing. Jiří Skalský, 56 let, technik

NAŠI KANDIDÁTI

2. JUDr. Jan Skopal, 72 let, důchodce

NAŠI KANDIDÁTI

3. Ing. Jana Vášová, 44 let, systémový inženýr, OSVČ

NAŠI KANDIDÁTI

4. Milan Slíva, 48 let, programátor, OSVČ

NAŠI KANDIDÁTI

5. Ing. Radomír Orkáč, 35 let, bezpečnostní inženýr v IT

NAŠI KANDIDÁTI

6. Ing. Lenka Śmigová, 37 let, účetní

NAŠI KANDIDÁTI

7. Ing. Tomáš Konečný, 35 let, projektant

NAŠI KANDIDÁTI

8. Ing. Jaroslava Orkáčová, 59 let, státní zaměstnanec

NAŠI KANDIDÁTI

9. Martin Veselý, 42 let, skladník

NAŠI KANDIDÁTI

10. Libor Hromádka, 63 let, důchodce

NAŠI KANDIDÁTI

11. Vítězslav Křenek, 35 let, process engineering

NAŠI KANDIDÁTI

12. Mgr. Markéta Orkáčová, 36 let, učitelka
 • Důrazné potírání drobné majetkové kriminality

 • Pečování o čistotu a vzhled obce

 • Podpora činnosti místního dobrovolného hasičského sboru a TJ Sokol Hrabová, s důrazem na práci s mládeží

 • Podporování mimoškolních aktivit dětí

 • Podporování a rozvíjení vzdělávání v obci

 • Dořešení oblasti Pilíků, kterou bychom rádi viděli jako přírodní biologickou rekreační zónu se zachovanými rybníky

 • Podnikání kroků k vybudování protihlukové zdi podél ulice Místecké

 • Zachování a rozvoj biologické rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů přirozeně žijících na území obce

 • Podporování aktivního života seniorů a zlepšo­vání kvality jejich života

 • Podpora zavádění vysokorychlostního internetu prostřednictvím optických kabelů, včetně míst s individuální zástavbou

 • Podporování a rozvíjení spolkového života v obci

 • Rozvíjení vizí budoucnosti obce, na které budou moci navázat zastupitelé v dalších volebních obdobích

 • Navázání na projekty zahájené minulými zastupitelstvy a dokončit je (zejména nová školka a kulturní dům)

 • Podnikání kroků ke snížení dopravní zátěže v obci

 • Možnost pro občany vyjádřit se k aktuálním problémům a záležitostem obce a vyjádřit své názory

 • Dobudování kanalizace v jižní části obce

 • Snaha o zachování vesnického rázu obce

 • Maximální informovanost občanů a transparentnost vedení obce