NAŠI KANDIDÁTI

1. Ing. Jiří Skalský, 56 let, technik

NAŠI KANDIDÁTI

2. JUDr. Jan Skopal, 72 let, důchodce

NAŠI KANDIDÁTI

3. Ing. Jana Vášová, 44 let, systémový inženýr, OSVČ

NAŠI KANDIDÁTI

4. Milan Slíva, 48 let, programátor, OSVČ

NAŠI KANDIDÁTI

5. Ing. Radomír Orkáč, 35 let, bezpečnostní inženýr v IT

NAŠI KANDIDÁTI

6. Ing. Lenka Śmigová, 37 let, účetní

NAŠI KANDIDÁTI

7. Ing. Tomáš Konečný, 35 let, projektant

NAŠI KANDIDÁTI

8. Ing. Jaroslava Orkáčová, 59 let, státní zaměstnanec

NAŠI KANDIDÁTI

9. Martin Veselý, 42 let, skladník

NAŠI KANDIDÁTI

10. Libor Hromádka, 63 let, důchodce

NAŠI KANDIDÁTI

11. Vítězslav Křenek, 35 let, process engineering

NAŠI KANDIDÁTI

12. Mgr. Markéta Orkáčová, 36 let, učitelka
 • Důrazné potírání drobné majetkové kriminality

 • Pečování o čistotu a vzhled obce

 • Podpora činnosti místního dobrovolného hasičského sboru a TJ Sokol Hrabová, s důrazem na práci s mládeží

 • Podporování mimoškolních aktivit dětí

 • Podporování a rozvíjení vzdělávání v obci

 • Dořešení oblasti Pilíků, kterou bychom rádi viděli jako přírodní biologickou rekreační zónu se zachovanými rybníky

 • Podnikání kroků k vybudování protihlukové zdi podél ulice Místecké

 • Zachování a rozvoj biologické rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů přirozeně žijících na území obce

 • Podporování aktivního života seniorů a zlepšo­vání kvality jejich života

 • Podpora zavádění vysokorychlostního internetu prostřednictvím optických kabelů, včetně míst s individuální zástavbou

 • Podporování a rozvíjení spolkového života v obci

 • Rozvíjení vizí budoucnosti obce, na které budou moci navázat zastupitelé v dalších volebních obdobích

 • Navázání na projekty zahájené minulými zastupitelstvy a dokončit je (zejména nová školka a kulturní dům)

 • Podnikání kroků ke snížení dopravní zátěže v obci

 • Možnost pro občany vyjádřit se k aktuálním problémům a záležitostem obce a vyjádřit své názory

 • Dobudování kanalizace v jižní části obce

 • Snaha o zachování vesnického rázu obce

 • Maximální informovanost občanů a transparentnost vedení obce