V řádném termínu 19.7.2022 jsme podali příslušnému registračnímu úřadu Kandidátní listinu pro komunální volby 2022. U listiny byla připojena petice podporující kandidaturu s 358 podpisy hrabovských voličů. Všechny náležitosti potřebné k registraci volební strany jsme splnili. Registrační úřad nás do termínu 27.7.2022 nekontaktoval s výzvou k odstranění závad a lze tedy předpokládat, že náš volební subjekt bude pro komunální volby zaregistrován. Rozhodnutí o registraci by mělo být vydáno 6.8.2022. Poté Vás seznámíme s naším programem i pořadím kandidátů. Všem, kteří podpořili kandidaturu našich nezávislých kandidátů svým podpisem na petici, velice děkujeme. Můžeme slíbit, že budeme vždy jednat v zájmu obce a zájmy Hrabové a jejich občanů jako celku. Jejich zájmy budou naší nejvyšší prioritou.