Maximální informovanost občanů a transparentnost vedení obce