Navázání na projekty zahájené minulými zastupitelstvy a dokončit je (zejména nová školka a kulturní dům)