Zachování a rozvoj biologické rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů přirozeně žijících na území obce