Podnikání kroků k vybudování protihlukové zdi podél ulice Místecké