Dořešení oblasti Pilíků, kterou bychom rádi viděli jako přírodní biologickou rekreační zónu se zachovanými rybníky